GÜNÖZ TEKSTİL - Kojenerasyon Aktif Yük atma sistemi

Helix-(Haber)

01.07.2004Fabrikadaki kurulu gücün tamamını destekleyecek güce sahip olmayan kojenerasyon sisteminin, trafo enerjisinin kesilmesi halinde çökmemesi için acil yükatma yapacak bir sistemin kurulması gerekiyordu.

Gerçekleştirilen sistem sayesinde 40 msn'de tüm tali yüklerin atılarak sistemin çökmesi engellenmiş, sonrasında aktif yük atma modeli uygulanarak sistemi besleyen kojenerasyonun ürettiği enerjinin %95 verimle kullanılabilmesi için yüklerin tam otomatik harcamaya göre devreye alınıp çıkartılması sağlandı.