ISTANBUL GIDA - Gıda Otomasyonu

Helix-(Haber)

01.06.2005Gebze Organize'de yer alan fabrikasındaki sistemini bizimle ölçen İstanbul Gıda, bu ölçümlerini denetçi firmaya da e-posta ile yollayabiliyor.

Aynı zamanda sistemin trafo girişleri de ölçülmekte ve enerji verimliliği ve cezaya girilip girilmediği kontrol altında tutulmaktadır. Alınan ölçümler danışman firmaya e-posta yoluyla her ay iletilmekte ve gerekli ayarlamalar yapılabilmektedir.