EFES PİLSEN - Kuyu otomasyonu

ViscO-(Haber)

01.05.2006Efes Pilsen Ankara fabrikasında uzak kuyuların merkez ile senkron çalışmasını sağlamak için RF modemler ile merkez arasında haberleşme sisteminin dizaynı üzerinde çalışıldı.