FEDERAL MOGUL - Enerji yönetim projesi

Helix-(Haber)

01.05.2007Sistemdeki Trafoları ve Kompanzasyon sistemlerini ölçtükleri Scada paketi ile fabrikanın tamamını 6 kanal üzerinden senkron olarak izlemekte ve tüm elektriksel parametrelerini ölçüp kaydetmektedirler.

Böylece fabrika verimliliklerini ve üretim planlamasında elektrik harcamalarını kayıt altında tutabiliyorlar.