Ürün resmi
Helix 12. dereceden fonksiyonlar ile kriptolu şifre güvenliği
Tam güvenlik modunda programlar arası haberleşmelerin bile ONLINE olarak kriptolanması (Hacker Free)
Çok seviyeli güvenlik sistemi ile kullanıcıların yetkileri seviyelendirilmesi
Tam güvenlik modunda tüm işlemlerin kaydedilmesi ve raporlanabilmesi
SCO2-GV
Referans 1
Referans 2
Broşür