Ürün resmi
Helix Değişik güçlerde yükleri anahtarlamak için kullanılan ekipmanlardır.
Motor kontrollarından aydınlatmaya, iklimlendirmeden yükatma sistemlerina kadar yaygın olarak kullanılmaktadırlar
Yardımcı kontaklar eklenebilir. Bu sayede PLC'ler yardımı ile Scada sistemleri tarafından izlenebilirler.
PLC tabanlı ve Scada destekli kontrol sistemlerinde ve yükatmada anahtarlama görevini üstlenirler.
SCHKON