Ürün resmi
Helix Gelişmiş seviye paketlerdir.
8-512 arası cihazı ve sınırsız tag'ı desteklerler.
Orta-büyük ölçekli uygulamalarda kullanılırlar.
Sürücü eklenebilen ve çeşitli ürün ailelerini destekleyen ürün grubudur
1-16 arası senkron haberleşme kanalını desteklerler.
8 sınırsız boylu tek hat şemasını desteklerler.
Standart paketlere eklemeler yapılarak geliştirilebilirler.
Rapor ve Alarm modülleri paketin içindedir.
Güvenlik modülü eklenebilir
Çoklu cihaz desteği eklenebilir.
Uzak terminali desteklerler
Çoklu dili ve çoklu kuru desteklerler.
Faturalama ve PLC çıkış kontrol modülleri entegre edilebilir
SMS ile alarm, Email ile peryodik rapor modülleri eklenebilirUzak simge modülü eklenebilir.
Uzağa yedek server taşıyabilir.
Daha detaylı bilgiyi pdf dökümanda bulabilirsiniz.
SCO2-G
Referans 1
Referans 2
Broşür