Ürün resmi
Helix Orta seviye paketlerdir.
8-512 arası cihazı ve sınırsız tag'ı desteklerler.
Orta ölçekli uygulamalarda kullanılırlar.
Sadece tek ürün ailesini desteklerler.
Bir üst seviyeye genişletilebilirler.1-8 arası senkron haberleşme kanalını desteklerler.
4 sınırsız boylu tek hat şemasını desteklerler.
Standart paketlere eklemeler yapılarak geliştirilebilirler.
Rapor ve Alarm modülleri paketin içindedir.
Güvenlik modülü eklenebilir
Çoklu cihaz desteği eklenebilir.
Uzak terminali desteklerler
Sadece Türkçe'yi desteklerler.
Faturalama ve PLC çıkış kontrol modülleri entegre edilebilir.
Daha detaylı bilgiyi pdf dökümanda bulabilirsiniz.
SCO2-M
Referans 1
Referans 2
Broşür